Skanska Sustainable Cities Challenge 2015
Your ideas power our future society!

Tävlingen är nu avslutad!

Vi vill tacka alla som har deltagit i tävlingen!
för att ta del av liknande tävlingar.

Vinn klimatkompenserad resa med Skanska till New York

Vi är intresserade av dina innovativa lösningar!

I årets tävling fick deltagarna hjälpa oss att utveckla ett hållbart samhälle för framtiden. Hitta stora eller små tekniska lösningar för att utveckla vårt byggande och vinsten en resa till staden som aldrig sover, New York City. Det är människor som utgör samhället och inte de byggnader de bor eller vistas i. Därför måste vi tänka smart, kundorienterat och effektivt när vi utvecklar framtidens samhälle och ta med mänskliga, miljömässiga och ekonomiska faktorer i beräkningen. Delta med dina idéer om hur vi kan nå målet och hitta hållbara lösningar för framtiden.

Titta gärna närmre på Skanskas hemsida för att lära dig mer om Skanskas hållbarhetsarbete. Vill du veta mer om vad Skanska erbjuder för studenter? Besök www.skanska.se/student eller följ oss på Facebook.

Tävlingen är över och förstapristagarna är följande:

Malmö: Kvarteret Skolan.

Med vårt bidrag föreslås ett nytt hållbart sätt att tänka kring nybyggnation av skolor och bostadsområden. Istället för att anlägga en skola externt integreras skolan i bostadshusens bottenplan. Skolorna samlas kring gården, vilken dagtid fungerar som en skolgård och på kvällen som en vanlig bostadsgård. På så sätt minskas behovet av infrastruktur, energianvändning och exploaterbar mark.

Stockholm: Eco Stairway.

Eco Stairway har designats med fokus på ekonomiska,sociala och ekologiska aspekter av hållbarhet. Modellen bygger på användandet av förnybara energikällor såsom solenergi och bergvärme. Trappformen av byggnaden ger möjlighet till en effektiv användning av taken i form av gröna terrasser. Dessa räknas som mötesplatser för elever och lärare. Södra fasaden är gjord av glas vilket släpper in ljus i byggnaden och minskar elanvändning. Skolgården är helt bilfritt och den ger motivation till fysiska aktiviteter. Skolområdets plan är så kompakt som möjligt vilket leder till mindre markanvändning.

Bidragsinformation