Skanska Sustainable Cities Challenge 2014
Your ideas power our future society!

för liknande tävlingar.

Tack till alla som engagerat sig!

Vi på Skanska tror att just du har goda idéer om framtidens samhälle. Skanska Sustainable Cities Challenge är en av de plattformar vi skapar för att sätta hållbart byggande i fokus.

Jurysammankomsten gick av stapeln den 4 mars, då spända finalister presenterade sina bidrag om morgondagens samhälle.

Förstapristagarna från varje region vinner en resa med Skanska till New York City under 2014. Ett spännande program med besök på gröna projekt står på agendan, samt inblick i Skanska US-verksamhet som största byggherre på Manhattan. Vinnarna för region Stockholm och Göteborg utses på Skanskas Framtidsdag i respektive stad, där vinnaren även får presentera sitt bidrag. Framtidsdagarna är en årlig återkommande plattform i Skanskas regi, där politiker och näringslivsrepresentanter tillsammans sätter hållbarhet i fokus. I region Malmö tillkännages vinnaren i sociala medier och under hösten får vinnaren presentera sitt bidrag under invigningen av det nya Malmö-kontoret.

Datum för presentation av vinnarna i respektive region är:

  • 19 mars - Göteborg
  • 25 mars - Stockholm
  • 31 mars - Malmö

PS! För er som är nyfikna på att veta mer kring vad Skanska erbjuder för studenter, besök skanska.se/student eller följ oss på facebook.com/skanskasverige

Bidragsinformation

Tävlingen är över och förstapristagaren är...

CUBO - Cubic living , för Malmö

Många stadskärnor idag är byggda efter hur människor levde och tänkte för hundratals år sedan. För de behov som fanns då. De behoven matchar sällan den moderna människans visioner och livsstil. När städerna nu byggs ut, låt oss inte låsa in framtidsmänniskans livsmönster i vårt sätt att se på stadsplanering idag. Byggnader som byggs med hjälp av ramverk och stapel-/flyttbara block skapar dynamiska inomhusmiljöer för nutiden, framtiden och samtiden – resurseffektivt, socialt och ekonomiskt gångbart.

OurPlace, för Stockholm

OurPlace is a new type of digital social network that focuses on geographical proximity. Most of us don’t know our neighbors and at best we exchange a simple “hello” when we meet in the staircase. We think that this is social capacity being wasted. Why not use Internet as a stepping-stone for a more inclusive neighborhood experience? With OurPlace, neighbors and inhabitants of the same area would be able to exchange information, services and goods with each other, making the neighborhood a better place to live in.

Parkera ett hem, för Göteborg

För att forma en hållbar framtid gäller det inte bara att se det som ska byggas utan också utnyttja det man redan har. I mitt förslag undersöker jag hur befintliga strukturer kan utnyttjas mer effektivt, mer specifikt hur P-hus kan utnyttjas till bostäder. Jag har tittat närmare på P-hus Aveny, Göteborg. P-huset är sällan fullbelagt och mitt förslag är att utnyttja fasaden mot Södra Vägen till att ”docka på” kompakta bostadsenheter riktade till unga. Konceptet är en prefablösning som erbjuder 4 olika husenheter; billiga att producera och ger en ny lösning till bostadsbristen bland unga.

Bidrag

Laddar...